Start

Start

Nyheter

Parkeringsplatsen:

Vi ber alla föräldrar och övriga  som använder skolans parkeringsplats att iaktta största försiktighet då man parkerar sin bil. Vi har elever som passerar där då de ska ta sig till och från Hörnets verksamhet. Observera att parkeringsplatsen numera är avgiftsbelagd.

VIKTIGT:

NÖTFÖRBUD I VÅR SKOLA
I våra lokaler skall det inte finnas några nötter.
Var snäll och respektera detta för alla nötallergikers skull. /Skolledningen.

På gång

Öppet Hus

4 juni 2015 håller skolan öppet hus. Kl. 16-18 står våra dörrar öppna för er alla som är intresserad av att besöka Gubbängsskolan. Vi kommer då att visa upp vår verksamhet samt även visa upp det arbete som vi i samtliga stadier genomfört i samband med skolans engagemang i Operation dagsverke. Mer om Operation dagsverke finns att läsa på UNICEFS hemsida.  Denna eftermiddag hoppas vi att ni passar på att besöka skolans olika stadier. Då kommer olika insamlingsprojekt pågå samt fikaförsäljning. Pengarna i år går till vattenprojekt i Tanzania!

Fritids 20/5 2015

Samtlig fritidspersonal i Stockholm stad kommer att delta på ett fritidshemsevent den 20/5, se information. Vi önskar därför att ni föräldrar hämtar ert barn senast kl. 15:30 denna eftermiddag. Ni som inte har möjlighet till detta och som därmed behöver omsorg för ert barn den 20/5 efter kl. 15:30 måste anmäla detta till fritidssamordnare Anna Rantonen; anna.rantonen@stockholm.se Anmälan behöver inkomma senast fredag den 15/5.

BOKPROJEKT

Eleverna F-9 arbetar konstnärligt med Vattendroppen och skriver om vad vatten betyder för dem. Dessa tankar och vattendroppar ska bli en bok som ges ut av Kulturförvaltningen (Kulan).
Senare, i juni, kommer vi att genomföra temadagar runt vatten. Då kommer det att handla om vårt vatten i Stockholm, vattnets egenskaper och vatten i globalt perspektiv.
Det blir i anslutning till Operation Dagsverke som i år handlar om rent vatten och Tanzania.

Berättarverkstad med retorikfokus.

Vi har sökt och fått pengar från Kulturförvaltningen för ett Skapande skola-projekt.
Gunlög Lindell, retorikpedagog, ska under vårterminen ska ha 5 lektioner/klass. Det gäller F-3 och åk 5-6.

Fotbollsprofil fr.o.m. läsåret 2015/16

Gubbängsskolan kommer att ha profil fotboll i åk 7-9. Du som är intresserad av detta är välkommen att göra din ansökan via skolvalstjänsten 15/1-15/2. Under februari månad kommer de som söker att kallas till ett antagningsprov.

Studiedagar 2015

Måndag 18/5; fritids öppet med ordinarie personal för de barn som behöver omsorg.

Fredag 12/6; fritids öppet med vikarier för de barn som behöver omsorg.

Torsdag 13/8

Fredag 14/8

 

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan elever:

Åk 4-9 Tel: 08-508 47 395, före kl 8.00
Åk F-3 ringer direkt till arbetslagen
Ugglan: 08-508  47 357 eller 08-508 47 386
Falken: 08-508 47 393
Gladan: 08-508 47 394
Pandan: 08-508 47 391 eller 08-508 47 392
Lokatten: 08-508 47 389

Kalendarium

Matsedel

                 

Nu kan du se vad som serveras på Gubbängsskolan genom att använda appen Skolmaten!

Fotboll som Elevens val på Gubbängsskolan

                   

Gubbängsskolan och Hammarby fotboll har sedan 2004 ett samarbete.

Vi vänder oss till fotbollsintresserade tjejer och killar i årskurs 4-9, oavsett klubbtillhörighet som vill utveckla sin fotbollstalang i en bra fotbolls- och studiemiljö. Vi erbjuder fotbollsutbildning med välutbildade fotbollsinstruktörer från Hammarbys akademi. Utbildningen bedrivs på skoltid och är en integrerad del av studierna på Gubbängsskolan.
 

 

Gubbängsskolans styrdokument

Här hittar du: 

pedagogisk utvecklingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling, trygghetsstege, åtgärdstrappa och blankett för anmälan av kränkande behandling

Global Citizen program

Gubbängsskolan har som en av 10 grundskolor i Stockholm fått en plats i ett utbytesprogram som heter Global Citizen program. Programmet är ett vänprojekt mellan Indien och Sverige.  Gubbängsskolan kommer att samarbeta med The Shri Ram School som ligger i Delhi.