Fritidshem

Gubbängsskolans fritidshem
Vi åtar oss att:
• ge alla elever samma möjligheter till god utveckling
• uppmuntra och stödja eleverna utifrån dess förutsättningar
• integrera skola och fritidshem utifrån en helhetssyn
• ge eleverna möjlighet att påverka verksamheten, vad gäller såväl innehåll som inköp av material
 

Arbetssätt
Fritidshemmet uppmuntrar och stödjer eleverna i den dagliga leken. Leken är elevernas viktigaste verksamhet. I leken avbildar, prövar, utforskar och bearbetar eleven sin omvärld. Det är framför allt i leken som eleverna kan finna spontana uttrycksmöjligheter för att bearbeta upplevelser, pröva sin förmåga och lära sig sociala sammanhang.
Vi strävar efter att varje elev utvecklar sitt språk, sin förmåga att kommunicera med andra och sin förmåga att lyssna koncentrerat. Eleverna deltar aktivt i samtal i grupp, och tränar regelbundet sin förmåga att uttrycka sig i lek, bild, drama, rörelse, sång och musik.
Fritidspersonalen deltar i undervisning, rastverksamhet och pedagogisk lunch under skoltid för att se eleven under hela dagen och på så sett kunna möta eleven på dess nivå. Fritidspersonal och lärare arbetar i arbetslag från förskoleklass till åk 3. Till varje klass är en fritidspersonal knuten som klasskontakt och följer klassen från åk 1 till åk 3. Skola och fritidshem är lokalintegrerade F-3
Eleverna deltar aktivt i samlingar, där t.ex. beslut om olika aktiviteter fattas. Eleverna sätter tillsammans med personalen upp vissa regler för verksamheten och diskuterar innebörden i dessa. De deltar vid skötsel av material och lokaler. I nivå med elevernas ålder och utveckling låter personalen dem ta ansvar för sina egna återkommande aktiviteter.
Fritids öppnar på ”Pandan” kl. 06.30 och stängning likaså på Pandan” kl. 18.00. Våra fritidshem hittar ni här under.
Antal inskrivna elever: F – 3 är 300 st.

Fritidspersonal läsåret 2016-2017

Förskoleklass

FA – Pandan A: 8.15-16.30

Lisa Höglund förskolelärare

Nejla Terzi barnskötare

Tel: 08-508 47 392

 

FB – Pandan B: Öppet 6.30-18

Kid Persson vik. förskolelärare

Carolina Barreto lärare i fritidshem

Tel: 08-508 47 391

 

FC – Pandan C:

Monica Ask förskolelärare

Inger Stjernholm barnskötare

Tel: 08-508 47 394

 

Lokatten åk 1 8.15-16.30

Karin Steen Toledo fritidspedagog

Tina Lindborg lärare i fritidshem

Erland Järnefors fritidspedagog

Övrig personal i AL: Monica Söderberg

Tel: 08-508 47 388, 08-508 47 389

 

Räven åk 2 8.15-16.30

Joko Daffeh lärare i fritidshem

Robert Herke barnskötare

Carina Lundgren fritidslärare

Liselotte Hansen barnskötare

Övrig personal i AL: Anita Kronman

Tel: 08-508 47 393, 08-508 47 526

 

Trean Fritids 8.15-16.30

Monica Bergh fritidspedagog

Agneta Levai barnsköterska

Marie Norlander barnsköterska

Övrig personal i AL: Marie Carlqvist, Ivan Gonzalez, Angela Lundqvist

Tel: 08-508 47 357, 08-508 47 386

Dela:
Kategorier: