Huvudet på spiken!

Spiktävlingen var ett uppskattat inslag när 8 b gjorde studiebesök på Peabs byggarbetsplats i Ulriksdal. Studiebesöket arrangerades av Sveriges Byggindustrier för att informera om byggbranschen och inspirera eleverna till framtida utbildnings- och yrkesval.

Dela: