Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

Det är viktigt att alla på skolan känner till hur frånvaron hateras på Gubbängsskolan.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

 • Frånvaroanmälan

  Frånvaroanmälan elever:

  Åk 4-9 Tel: 08-508 473 95, före kl 8.00
  Åk F-3 ringer direkt till arbetslagen
  Pandan: 08-508  473 91/92/94
  Räven: 08-508 473 93, 08-508 475 26
  Lokatten: 08-508 473 88/89
  Ugglan: 08-508 473 57/86
   

  Kategorier: