Start

Start

Informationskväll

Informationsmöte på Gubbängsskolan

Inför förskoleklass, åk 4 och åk 7 2020.

Plats: Gubbängsskolan (Hus A1)

Datum: 13/1 2020

mer info här

 

Elevavtal - Lån av digital enhet

Stockholms stad vill ge alla elever likvärdiga förutsättningar för sitt lärande. Läroplanen talar om modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. För att få en modern utbildning i dagens samhälle måste digitalt stöd inkluderas.

Lån av digital enhet blankett

Ta hand om din digitala enhet

 

Gubbängsskolan och Hammarby fotboll

 

Gubbängsskolan och Hammarby fotboll har sedan 2004 ett samarbete.

Vi vänder oss till fotbollsintresserade tjejer och killar i årskurs 7-9, oavsett klubbtillhörighet som vill utveckla sin fotbollstalang i en bra fotbolls- och studiemiljö. Vi erbjuder fotbollsutbildning med välutbildade och välmeriterade fotbollsinstruktörer från Hammarby IF Akademi, Charlie Lidholm.

Mer info:

Gubbängsskolan - En skola där alla vill utvecklas och får lust att lära sig mer

 

Våra ledord:

 • Vi hälsar på varandra.

 • Vi visar respekt och hänsyn.

 • Vi gör vårt bästa

Fotbollsprofil

  

Gubbängsskolan har fotbollsprofil i åk 7-9. Du som är intresserad av detta är välkommen att göra din ansökan via skolvalstjänsten 15/1-15/2 

http://www.stockholm.se/sokaskola/

Nyheter

 • GDPR

  Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning. Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter utbildningsnämnden behandlar och för vilka ändamål. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade. När dina personuppgifter inte längre behövs så gallras de. 

 • Besök på skolan

  Olle Burell, Stockholms skolborgarråd, besökte idag Gubbängskolan. Olle besökte skolan då han från utbildningsförvaltningen blivit tipsad om skolans välutvecklade systematiska resultatarbete. Under sitt besök hälsade Olle likaså på hos klass 5A och 5B där eleverna under klassrådstid och SO-lektion fick chans att ställa frågor, frågor av både politisk och personlig karraktär. Sammanfattningsvis ett mycket givande och roligt besök!

   

På gång

Inbjudan till gymnasieinformation för vårdnadshavare i ÅK 9.

Välkomna till en informationskväll om gymnasievalet för ÅK 9 torsdag den 7 november kl. 17:30 i skolans personalrum. Vi kommer att gå igenom bland annat:

Utbildningsutbud

Behörighetskrav

Ansökan & Antagning

Gymnasiemässan/ Öppet hus

Viktiga datum

Vänligen föranmäl hur många ni kommer samt om tolk behöver bokas till lena.brown@edu.stockholm.se senast den 4 november.

Varmt välkomna

Lena Brown

Studie- och yrkesvägledare

Lena.brown@edu.stockholm.se

Telefon: 076 124 73 64

Vinnare teckningstävling

Elevrådet åk 4-6 har utlyst en teckningstävling om våra ledord vi hälsar på varandra, vi visar respekt och hänsyn och vi gör vårt bästa.

Se vilka fina bidrag!

Tema: vänskap och kärlek

Under vänskap och kärlekens temaförmiddag den 14 februari 2019 arbetade hela skolan från förskoleklass till åk 9 i åldersblandade tvärgrupper. Eleverna diskuterade vänskap och relationer och varje elev dekorerade sin egen t-tröja inspirerad av våra ledord -vi hälsar på varandra, vi gör vårt bästa, vi visar hänsyn och respekt. Eleverna kommer att bära sina tröjor till Gubbängsskolan dag i juni.

Julbord

Vi tackar skolrestaurangen

Vi tackar skolrestaurangen för den fantastisk god julbord idag till lunchen.

Allt ner till minsta krydda i detta julbord var ekologiskt, allt utom salt som inte finns ekologiskt…

 

Skolplattformen - vårt verktyg för kommunikation

 

Som vårdnadshavare får du riktad intern information av skolan via vårt informationsverktyg Skolplattformen. Du loggar som vårdnadshavare in genom att skriva i webbläsaren skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare och loggar sedan in vidare genom bank-ID. Du är kopplad via ditt/dina barn som finns inskrivna i skolan när du tar dig vidare i systemet. Gå gärna in på video.stockholm.se och sök på "Skolplattformen" för att se filmklipp om hur du kommer igång.

Uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor så blir dina uppgifter rätt i skolplattformen.​ Adressen dit är ​https://etjanster.stockholm.se/MinaSidor/ 

Du kan läsa mer om Skolplattformen på stockholm.se/skolplattformen. Behöver du support så finns supportlinje för vårdnadshavare per telefon 08-50811552. Du kan också sända dina frågor via e-post till e-support@stockholm.se

Hitta mina sidor

Skolplattformen

 

Lycka till!

Ändrade rutiner kring specialkost och individanpassad kost

Utbildningsförvaltningen har beslutat om anvisningar för skolors hantering av specialkost. Anvisningarna gäller från och med höstterminen 2018. För att en elev ska serveras specialkost måste vårdnadshavaren ha fyllt i och lämnat in en blankett (finns här) tillsammans med läkarintyg (eller utdrag ur läkarjournal) till skolan.

Bakgrunden till utbildningsförvaltningens beslut om de nya anvisningarna för hur skolor ska hantera specialkost är att allt fler elever och vårdnadshavare uttrycker önskemål om att det ska serveras individanpassade måltider i skolan.

 

Gubbänglarna

Under detta läsår har vi återinfört Gubbänglarna, kamratstödjarna, på Gubbängsskolan. Personal har valt ut 3 elever från årskurs 9 som är årets Gubbänglar. Detta läsår kommer Gubbänglarna att fokusera på mellanstadiet och bland annat ha några rastaktiviteter för årskurs 4. Gubbänglarna tillhör ett nätverk i Farsta stadsdel tillsammans med kamratstödjare från Hökarängsskolan och Farsta grundskola. Årets Gubbänglar är Mansha och Sam 9A samt Tilda 9B. Gubbänglarna handleds av kurator Jessica.

Gubbängsskolan satsar på daglig rörelse

Information till vårdnadshavare om skolans och Spring i benens uppdrag att öka era barns fysiska aktivitet.

Spring i benen är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

 

 

VIKTIGT:

NÖTFÖRBUD I VÅR SKOLA
I våra lokaler skall det inte finnas några nötter.
Var snäll och respektera detta för alla nötallergikers skull. /Skolledningen.

Kalendarium

Matsedel

                 

Nu kan du se vad som serveras på Gubbängsskolan genom att använda appen Skolmaten!

Medioteket bloggar om Gubbängsskolans mångspråksbibliotek

Mediotekets mångspråksblogg har kollat in Gubbängsskolans nya satsning att låna ut skönlitteratur på många olika språk.

Gå in på länken här nedan och läs vad de skriver:

http://mangsprak.se/

Frånvaroanmälan

Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av sjukdom såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.