Till innehåll på sidan

Bibliotek

Välkommen till Gubbängsskolans välbesökta skolbibliotek

Gubbängsskolan har ett trevligt bibliotek för elever i alla åldrar. Skolbibliotekarien i samarbete med skolans personal bedriver en pedagogisk biblioteksverksamhet och stimulerar elevernas intresse att läsa och att upptäcka böckernas fantastiska värld.

I biblioteket finns ett stort urval av skönlitteratur, från bilderböcker till vuxenböcker, faktaböcker, samt tidskrifter.

Skolans Biblioteksråd består av en elev representant från varje klass åk 1-9 samt skolans Bibliotekarie. Vi träffas en gång varannan månad och diskuterar bland annat inköp av böcker, bibliotekets utformning, läsprojekt samt temaaktiviteter. Syftet med rådet är att stimulera läslust och bok-intresset bland alla elever på skolan.

Biblioteket innefattar även ett mångspråksbibliotek med böcker på bl.a arabiska, dari, engelska, franska, polska, serbiska, somaliska, spanska tigrinja och vietnamesiska.

Studioteket i anslutning till biblioteket fungerar bra som studierum för de elever som har behov av lugn och ro. Här ges också tillfälle till omprov och läxläsning.

Skolbibliotekarie är Lena Brown

E-post: lena.brown@edu.stockholm.se

Telefon: 076-124 73 64

 
Öppettider (vid förändringar meddelas elever och personal i god tid)

Måndag: 08.00 – 09.00, 12.00 – 15.00
Tisdag:    13.00 – 15.00
Onsdag:  12.00 – 16.30
Torsdag: 12.00 – 15.00
Fredag:   08.00 – 11.30

Dela:
Kategorier: