Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande

Rektor har yttersta ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. Genom samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal kan elevhälsans arbete bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagoger/-lärare och studie- och yrkesvägledare. En gång per vecka har teamet möte för samarbete och samordning. Elevhälsans personal arbetar under sekretess och har som all skolpersonal anmälningsplikt vid oro för omsorgsbrist eller att ett barn far illa.
 

Dela:
Kategorier: