Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Välkommen till Gubbängsskolans förskoleklasser

Här startar barnen resan som elever, det är ett spännande år då skolämnen och skolans miljö introduceras genom lek, lust och språklig medvetenhet.

Varje barn ska utifrån sina egna behov och erfarenheter få utvecklas och lära sig i en miljö som är trygg, lekfull och stimulerande.

Förskoleklassen ger en mjuk och trygg övergång från förskola till grundskola. I förskoleklasserna låter vi lek och lärande gå hand i hand och barnet får lära sig bli självständigt i en större grupp.

Efter året i förskoleklass är barnen förberedda för skolan och har skaffat sina första klasskompisar, vilket gör skolstarten ännu smidigare.

Verksamheten pågår mellan kl. 8.30 – ca 13.00. Vi har tre förskoleklasser med cirka 25-29 elever i varje klass.  De heter Pandan A, B och C

Dela:
Kategorier: