Frånvaroanmälan

Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av sjukdom såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

 

Anmäl frånvaro via sms eller applikation

Om du är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan, ska dina föräldrar eller annan vuxen i förälders ställe meddela detta till skolan, du som är elev kan alltså inte sjukanmäla dig själv. Föräldrarna anmäler frånvaro antingen via SMS/applikation (nedan finns länk till supportguider gällande detta) eller ringer angivet nummer till respektive hemvist (gäller åk F-3) alternativt expeditionen (gäller åk 4–9) för att anmäla frånvaron. För att SMS/applikation ska fungera krävs att vårdnadshavare registrerar mobilnummer i Stockholms skolplattform. Observera att man måste anmäla frånvaro varje dag eleven inte är i skolan, alltså inte bara första dagen eleven är hemma.

http://supportguider.stockholm.se/1597.guide

http://supportguider.stockholm.se/1598.guide

MOOF - meddelande om ogiltig frånvaro

Du som är vårdnadshavare kan även välja att få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Här kan du se under rubriken "Mina Inställningar" att man kan välja att få SMS om ogiltig frånvaro registreras. Mer information om Skolplattformen finns på

https://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Skolplattformen/Support-for-vardnadshavare/

Frågor: Kontakta supportcenter på tel.: 08-508 11 552 eller

support.skolplattformen@stockholm.se

Dela:
Kategorier: