Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av sjukdom såväl som en planerad semesterresa. All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Anmäl frånvaro via Skolplattformen eller telefon

Om du är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan, ska dina föräldrar eller annan vuxen i förälders ställe meddela detta till skolan, du som är elev kan alltså inte sjukanmäla dig själv. Föräldrarna anmäler frånvaro antingen via Skolplattformen (nedan finns länk till supportguider gällande detta) eller ringer angivet nummer till respektive hemvist (gäller åk F-3) alternativt expeditionen (gäller åk 4–9) för att anmäla frånvaron. För att SMS/applikation ska fungera krävs att vårdnadshavare registrerar mobilnummer i Stockholms skolplattform. Observera att man måste anmäla frånvaro varje dag eleven inte är i skolan, alltså inte bara första dagen eleven är hemma.

Frånvaroanmälan via telefon:

Pandan A,  08-508 473 92

Pandan B, 08-508 473 91

Pandan C, 08-508 473 94

Åk 1/Räven 08-508 473 93  08-508 475 26

Åk 2/Lokatten 08-508 473 88/89

Åk 3/ Slottet 08-508473 57/86

Åk 4-9,  08-508 473 95

http://supportguider.stockholm.se/1597.guide

http://supportguider.stockholm.se/1598.guide

MOOF - meddelande om ogiltig frånvaro

Du som är vårdnadshavare kan även välja att få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Här kan du se under rubriken "Mina Inställningar" att man kan välja att få SMS om ogiltig frånvaro registreras. Mer information om Skolplattformen finns på

https://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Skolplattformen/Support-for-vardnadshavare/

Frågor: Kontakta supportcenter på tel.: 08-508 11 552 eller

support.skolplattformen@stockholm.se

Dela:
Kategorier: