Till innehåll på sidan

Fritidshem

Gubbängsskolans fritidshem
Vi åtar oss att:
• ge alla elever samma möjligheter till god utveckling
• uppmuntra och stödja eleverna utifrån dess förutsättningar
• integrera skola och fritidshem utifrån en helhetssyn
• ge eleverna möjlighet att påverka verksamheten, vad gäller såväl innehåll som inköp av material
 

Arbetssätt
Fritidshemmet uppmuntrar och stödjer eleverna i den dagliga leken. Leken är elevernas viktigaste verksamhet. I leken avbildar, prövar, utforskar och bearbetar eleven sin omvärld. Det är framför allt i leken som eleverna kan finna spontana uttrycksmöjligheter för att bearbeta upplevelser, pröva sin förmåga och lära sig sociala sammanhang.
Vi strävar efter att varje elev utvecklar sitt språk, sin förmåga att kommunicera med andra och sin förmåga att lyssna koncentrerat. Eleverna deltar aktivt i samtal i grupp, och tränar regelbundet sin förmåga att uttrycka sig i lek, bild, drama, rörelse, sång och musik.
Fritidspersonalen deltar i undervisning, rastverksamhet och pedagogisk lunch under skoltid för att se eleven under hela dagen och på så sett kunna möta eleven på dess nivå. Fritidspersonal och lärare arbetar i arbetslag från förskoleklass till åk 3. Till varje klass är en fritidspersonal knuten som klasskontakt och följer klassen från förskoleklass till åk 3. Skola och fritidshem är lokalintegrerade F-3
Eleverna deltar aktivt i samlingar, där t.ex. beslut om olika aktiviteter fattas. Eleverna sätter tillsammans med personalen upp vissa regler för verksamheten och diskuterar innebörden i dessa. I nivå med elevernas ålder och utveckling stödjer fritidspersonalen eleverna i att ta eget ansvar för återkommande aktiviteter.

Våra fyra fritidshemsavdelningar heter Pandan, Räven, Lokatten och Slottet. Fritids öppnar på Räven kl. 06.30 och stängning sker likaså på avdelningen Räven kl. 18.00.  Kontaktuppgifter hittar du under Kontakter. Antal inskrivna elever på fritids F – 3 är cirka 300 st.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: