Fritidshem

Gubbängsskolans fritidshem
Vi åtar oss att:
• ge alla elever samma möjligheter till god utveckling
• uppmuntra och stödja eleverna utifrån dess förutsättningar
• integrera skola och fritidshem utifrån en helhetssyn
• ge eleverna möjlighet att påverka verksamheten, vad gäller såväl innehåll som inköp av material
 

Arbetssätt
Fritidshemmet uppmuntrar och stödjer eleverna i den dagliga leken. Leken är elevernas viktigaste verksamhet. I leken avbildar, prövar, utforskar och bearbetar eleven sin omvärld. Det är framför allt i leken som eleverna kan finna spontana uttrycksmöjligheter för att bearbeta upplevelser, pröva sin förmåga och lära sig sociala sammanhang.
Vi strävar efter att varje elev utvecklar sitt språk, sin förmåga att kommunicera med andra och sin förmåga att lyssna koncentrerat. Eleverna deltar aktivt i samtal i grupp, och tränar regelbundet sin förmåga att uttrycka sig i lek, bild, drama, rörelse, sång och musik.
Fritidspersonalen deltar i undervisning, rastverksamhet och pedagogisk lunch under skoltid för att se eleven under hela dagen och på så sett kunna möta eleven på dess nivå. Fritidspersonal och lärare arbetar i arbetslag från förskoleklass till åk 3. Till varje klass är en fritidspersonal knuten som klasskontakt och följer klassen från åk 1 till åk 3. Skola och fritidshem är lokalintegrerade F-3
Eleverna deltar aktivt i samlingar, där t.ex. beslut om olika aktiviteter fattas. Eleverna sätter tillsammans med personalen upp vissa regler för verksamheten och diskuterar innebörden i dessa. De deltar vid skötsel av material och lokaler. I nivå med elevernas ålder och utveckling låter personalen dem ta ansvar för sina egna återkommande aktiviteter.
Fritids öppnar på ”Räven” kl. 06.30 och stängning likaså på Räven” kl. 18.00. Våra fritidshem hittar ni här under.
Antal inskrivna elever: F – 3 är 300 st.

Fritidspersonal läsåret 2017-2018

Förskoleklass

FA – Pandan A: 08.15-16.30

Anna Salonen förskolelärare

Heidi Pöllänen Lärare

Monica Bergh fritidspedagog

Tel: 08-508 47 392

 

FB – Pandan B: 08:15-16:30

Anna Söderström förskolelärare

Sanna Sjöblom lärare

Marie Norlander barnskötare

Tel: 08-508 47 391

 

FC – Pandan C: 08:15-16:30

Monica Ask förskolelärare

Kristina Allerstrand lärare

Angela Lundquist resurs

Nina Karlsson resurs

Tel: 08-508 47 394

 

Åk 1 06:30-18 (Öppnings- och stängningsfritids)

Kid Persson lärare i fritidshem

Inger Stjärnholm barnskötare

Nejla Terzi barnskötare

Carolina Barretto lärare i fritidshem

Tel: 08-508 473 93

      08-508 475 26

 

Lokatten åk 2 08.15-16.30

Karin Steen Toledo fritidspedagog

Tina Lindborg lärare i fritidshem

Monica Söderberg barnskötare

Agneta Levai barnskötare

Tel: 08-508 47 388, 08-508 47 389

 

Paviljongen Åk 3  08.15-16.30

Joko Daffeh lärare i fritidshem

Robert Herke barnskötare

Carina Lundgren fritidslärare

Liselotte Hansen barnskötare

Anita Kronman resurs

Tel: 08-508 473 86 , 08-508 473 57

 

Dela:
Kategorier: