Grattis Gubbängsskolan - vinnare av kvalitetsutmärkelsen 2019

Gubbängsskolan har vunnit Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2019 i kategorin "skola". Kvalitetsutmärkelsens prisutdelning ägde rum under högtidliga former i Blå hallen i Stadshuset.

Vinnare i Kvalitetsutmärkelsen 2019

Skola: Gubbängsskolan

Motivering: Verksamhetens tydliga organisation är av stor betydelse för systematik och kvalitet. Det finns en röd tråd från mål till arbetssätt, resultat och analys. Ledningen ser medarbetarna som skolans viktigaste och mest effektiva resurs. Engagemanget och stoltheten hos såväl ledning som medarbetare är hög.

Det finns ett tydligt elevfokus, vilket också eleverna ger uttryck för - att skolans personal gör det bästa för varje elev, utifrån behov.

Vision och ledord finns genomgående närvarande och upplevs som självklara av elever, medarbetare och ledning. Ledorden som processats fram är ”Vi gör vårt bästa”, Vi hälsar på varandra” och ”Vi visar respekt och hänsyn”.

 

 

Dela:
Kategorier: