Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Om du behöver vara ledig under terminen måste du alltid ansöka om ledighet. Ledighetsansökan kan du få på expeditionen eller på Gubbängsskolans hemsida.

Om du tar ledigt minskar du din garanterade undervisningstid, du kan alltså inte begära att få ta igen den tiden du missat när du tagit ledigt. Det betyder också att vi är mycket restriktiva att ge elever ledigt eftersom det är skolplikt.

Din mentor/klassföreståndare kan bevilja din ledighet under högst 2 dagar under ett läsår och över 2 dagar är det biträdande rektor för stadiet som beviljar eller avslår din ansökan.

Observera att vi aldrig beviljar ledigheter under tiden då nationella prov görs i årskurs 3, 6 och årskurs 9 och att vi är mycket restriktiva med att bevilja ledigheter över huvud taget under våren i årskurs 9.

Vi vill även uppmärksamma att man måste aktiva söka om ledighet vid religiösa högtider som ligger utanför lov.

Ledighetsansökan

Dela: