Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 9

 • Om coronaviruset

  Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset. Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt.

 • Elevhälsa

  Elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande

 • Kurator

  Hos kuratorn kan du få stöd och rådgivning när det gäller stora och små frågor kring till exempel skolan, familjen, livet eller kärleken.

  Kategorier:
 • Frånvaroanmälan

  När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av sjukdom såväl som en planerad semesterresa. All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

  Kategorier: