Rektors månadsbrev

LITE NYTT FRÅN GUBBÄNGSSKOLAN
Just nu pågår planeringen som bäst för nästa läsår. Vi har många som hör av sig och är intresserade av att börja på Gubbängsskolan till hösten. Verkligen roligt!

ORGANISATION INFÖR HÖSTEN
Den 7/5 bjöd skolledningen in till ett föräldramöte för föräldrar i blivande åk 1, åk 4 och åk 7. Vi ville berätta lite om skolans organisation inför nästa år och särskilt för de vars barn byter stadium. Vi har en del förändringar att informera om:
När det gäller F-3 så kommer vi att öka kontinuiteten och bemanningen. Vi kommer att ha personal som följer eleverna hela vägen från F-klass till åk 3. Det betyder att det kommer att finnas en lärare redan i F-klass och att förskolläraren också följer med till åk 1.
När det gäller åk 4-6 så kommer vi troligtvis att få fler klasser. I dagsläget ser det ut som vi blir treparallelliga på nästan hela mellanstadiet redan nästa år. Vi kommer också, med hänsyn till behörighetskraven för lärare att övergå mer och mer till ett ämneslärarsystem. Vi kommer att ha två mentorer i varje klass i 4-6 precis som vi tidigare har haft på 7-9.
På högstadiet kommer vi att göra nya arbetslag nästa läsår. Vi kommer att gruppera klas-serna 7A, 8A, 9A i ett lag och 7B, 8B, 9B i ett och slutligen 7C, 8C, 9C, och 8-9Dr i ett. Detta gör vi för att de lärare som undervisar eleverna ska finnas i samma arbetslag samtidigt som vi vill att så många lärare som möjligt ska ha en ämneskollega i samma ämne för att utöka lärarnas möjlighet till kollegialt samarbete.
Alla dessa förändringar ska leda till möjlighet för ett ökat samarbete lärare emellan, vilket forskningen visar främjar elevernas lärande.

LOKALER OCH SKOLGÅRDEN
I och med att vi växer och att vi gör om vår organisation så kommer vi också att behöva flytta runt lite i sommar. Vi vill samla blivande åk 2 i gemensamma lokaler för skola och fritids och vi vill göra en del förbättringar i hur vi använder våra lokaler. Eftersom lokal-frågan är brännande i hela Stockholms stad just nu så vet vi inte hur mycket vi får omgjort och i vilken takt, men vi har diskussioner med Sisab och vi har ritningar och planer.
När det gäller frågan om skolgården så går det också framåt. Nu har vi fina ritningar på hur vi skulle kunna göra vår skolgård mer attraktiv och levande. Flera förslag är sådant som eleverna själva har framfört. Vi har flera möten med Sisab inbokade och när vi vet exakt tidsplan så återkommer vi med mer information.

SKOLINSPEKTIONENS BESÖK
Torsdag och fredag den här veckan hade vi skolinspektionen på besök. De har träffat elever, lärare och talat med såväl skolledning som elevhälsogrupp. De tycker att de har haft två trevliga dagar på skolan och de återkommer med en skriftlig rapport om en månad. Säkert finns det saker vi ska förbättra och det blir bra för oss att få information om detta.

SKOLAVSLUTNINGEN DEN 12/6 KL. 10.00
Slutligen vill jag välkomna alla till skolavslutningen som är en gemensam samling på skolgården kl. 10.00 den 12/6. Klasserna har samlingar före eller efter och de kommer ut med separat information senare.
Karin Langlet
Rektor på Gubbängsskolan
 

Dela: