Till innehåll på sidan

Skolpsykolog

Minna Haapalainen

Tel: 076 123 22 53

minna.haapalainen@edu.stockholm.se

Skolpsykologen arbetar måndagar och tisdagar på Gubbängsskolan. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet består framför allt av stödsamtal med föräldrar, konsultation och handledning till skolpersonal, samverkan med externa instanser och psykologutredningar av elever med oklara och/eller betydande inlärningssvårigheter. Även stödsamtal med elever kan förekomma men är främst en uppgift för skolkuratorn. Vid behov görs observationer av elever eller grupper. Skolpsykologen deltar även i elevhälsans övergripande arbete på skolan.