Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolsköterska

Linda Norling

076-12473 63

linda.norling@edu.stockholm.se:

 

Skolsköterskan nås lättas på mail eller telefon mellan 8.00-16.00 måndag-fredag. Får ni inte svar så lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer jag upp. Elever är välkomna att besöka mottagningen utan tidsbokning,  är dörren öppen är jag tillgänglig, är dörren stängd är jag upptagen. Akuta besök tas emot utan tidsbokning när jag är på plats.

 

När det gäller infektionssjukdomar såsom exempelvis förkylning, halsfluss, maginfluensa, urinvägsinfektion, o.s.v. samt även idrottsskador hänvisas ni att vända er till er vårdcentral vid frågor.

 

Skolsköterskan:
-  gör riktade hälsokontroller i förskoleklass, åk 1, 2, 4, 6, 8 samt för nyinvandrade elever
-  ordinerar och vaccinerar enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet

-  ger råd och stöd till elever och föräldrar utifrån hälsofrämjande perspektiv
-  följer vid behov upp elevers fysiska och psykiska hälsa samt där så behövs vid    inlärningsrelaterad problematik  
-  samarbetar med BVC, BUP (barn och ungdomspsykiatriska mottagningen), BUMM (barn- och ungdomsmedicinska mottagningen), 1:a linjens psykiatri och även med ungdomsmottagning samt socialtjänsten i vår stadsdel

- kan göra medicinsk bedömning vid akuta tillbud

 

Skolläkaren Gun-Marie Fallström nås via skolsköterskan, tidsbeställd mottagning ca 2 ggr/månad.

 

 

 

Dela: