Biblioteket

Välkommen till Gubbängsskolans välbesökta skolbibliotek

Gubbängsskolan har ett trevligt bibliotek för elever i alla åldrar. Skolbibliotekarien i samarbete med skolans personal bedriver en pedagogisk biblioteksverksamhet och stimulerar elevernas intresse att läsa och att upptäcka böckernas fantastiska värld.

I biblioteket finns ett stort urval av skönlitteratur, från bilderböcker till vuxenböcker, faktaböcker, samt tidskrifter.

Vi har också ett mångspråksbibliotek med böcker på bl a arabiska, dari, engelska, franska, polska, serbiska, somaliska, spanska tigrinja och vietnamesiska.

Studioteket i anslutning till biblioteket fungerar bra som studierum för de elever som har behov av lugn och ro. Här ges också tillfälle till omprov och läsxläsning.

Skolbibliotekarie är Britt-Marie Rasque

E-post: britt-marie.rasque@stockholm.se

Telefon: 076-124 73 64

 
Öppettider (vid förändringar meddelas elever och personal i god tid)

Måndag:  8.00 – 9.00, 12.00 – 15.00
Tisdag:    13.00 – 15.00
Onsdag:   12.00 – 16.30
Torsdag:  12.00 – 15.00
Fredag:     8.00 – 11.30