Elev

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av sjukdom såväl som en planerad semesterresa. All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

    Anmäl frånvaro via Skolplattformen eller telefon

    Kategorier: