Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

Det är viktigt att alla på skolan känner till hur frånvaron hateras på Gubbängsskolan.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

 • Frånvaroanmälan

  Frånvaroanmälan elever 4-9:

  Tel: 08-508 473 95, före kl 8.00

  Frånvaroanmälan F-3

  Elevfrånvaro anmäls på följande telefonnummer och tider:

  Kl. 06:30-07:30 samt kl. 16:45-18:00: (Räven/öppnings- och stängningsfritids): 08-508 475 26, 08-508 473 93

  Kl. 07:30-08:15: (frånvaro anmäls till respektive avdelning):

  Pandan A: 08-508 473 91 (Förskoleklass)
  Pandan B: 08-508 473 92 (Förskoleklass)
  Pandan C: 08-508 473 94 (Förskoleklass)
  Räven: 08-508 473 93, 08-50847526 (Åk 1)
  Lokatten: 08-508 473 88, 08-508 473 89 (Åk 2)
  Paviljongen: 08-508 473 57, 08-508 473 86 (Åk 3)

  Vänligen lämna ett röstmeddelande. Elevfrånvaro skall anmälas varje dag eleven är frånvarande.

   

  Kategorier: