Till innehåll på sidan

Fritidshem

Antal: 2

  • Fritidsklubb

    Gubbängsskolans fritidsklubb håller till i lokalen Hörnet. ”Hörnet” är en lokal i skolan där två olika verksamheter vistas. Det är rastverksamhet för åk 7-9, ca kl 11.15-13.30 och fritidsklubb för åk 4-6, kl 13.30-17.00.

  • Fritidshem

    Gubbängsskolans fritidshem
    Vi åtar oss att:
    • ge alla elever samma möjligheter till god utveckling
    • uppmuntra och stödja eleverna utifrån dess förutsättningar